ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Brangųs sunai ir dukterys Lietuvos! Pabuskit bent vieną sykį, o mes jums didżius dalykus apsakysime, nes 25 d. birżelio atsibus prakalbos temoje Jau Kristus atėjo antrą sykį użdėti pażadėtos karalystės, čia ant żemės ... A. Yakutis 25 d. birželio - June 1922 ... Town Hall Clearing, Ill. - 1922

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1922]
Apimtis iliustr., [2] p.; Archyvinė kopija: 25MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 13
Dear brothers and sisters of Lithuania! …
PD
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Brangųs sunai ir dukterys Lietuvos! Pabuskit bent vieną sykį, o mes jums didżius dalykus apsakysime, nes 25 d. birżelio atsibus prakalbos temoje Jau Kristus atėjo antrą sykį użdėti pażadėtos karalystės, čia ant żemės … A. Yakutis 25 d. birželio - June 1922 … Town Hall Clearing, Ill. : [skelbimas]. - [1922]. - [2] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
279.17(73)(=172)(049.1), 394.4(73)(=172)(049.1)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis