ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Negirdėta Amerikos lietuviams naujiena C.G. Lukšis atvežė pačių lietuvių Lietuvoje pagaminta pirmąją lietuvišką filmą, 7 dalių "Onyte ir Jonelis" (Nelįsk, kur nereikia) lietuviškas vaizdelis … Utar., ser. ir ket., sausio 24, 25 ir 26, ’33 Šv. Kryziaus parap. svetainėje ... - 1933

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [s.n.] [1933]
Apimtis [2] p.; Archyvinė kopija: 58MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Su spaudu: Dr. Alexander M. Rackus, antiquarian & numismatist, Chicago
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė MArtyno Mažvydo biblioteka 2018 08 28
Unheard news. C.G. Lukšis brought the very first Lithuanian movie, a seven part "Onyte and Jonelis" (Do not stick your nose into someone else’s business), made in Lithuania … : film advertisement
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Skaitmenintas objektas iš: Negirdėta Amerikos lietuviams naujiena C.G. Lukšis atvežė pačių lietuvių Lietuvoje pagaminta pirmąją lietuvišką filmą, 7 dalių "Onyte ir Jonelis" (Nelįsk, kur nereikia) lietuviškas vaizdelis … Utar., ser. ir ket., sausio 24, 25 ir 26, ’33 Šv. Kryziaus parap. svetainėje … : [filmo reklama]. - [1933]. - [2] p.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Susiję asmenys
UDK indeksas
791.4(474.5)(049.1), 314.151.3-054.72(73)(=172)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis