ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Pakvietimas. „Gerbiamieji tautiečiai! jau nekartą teko jums matyt Rygoje gražias istorijos dramas; apie naudą kurią mes semiame iš tųjų dramų nėra ko nei sakyti - visi gerai žino. Dabar pasitaiko gera proga atgaivinti musų istorijos atminimais savo nuvargintas sielas ir širdis, nes Rygos „Kanklių“ draugija subatoje, spalių (oktobro) 20 d. […] rengia dideiį vakarą, kuriame „Kanklių“ artistai suloš labai gražią O. Pleirytės-Puidienės 5 veiksmų, 6 - paveikslų istorijos dramą „Skirmunda“…“ / „Kanklių“ valdyba. - 1912, rugs. 22. - [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [„Kanklių“ d-ja]
Apimtis [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Susiję asmenys
Susijusios vietos
UDK indeksas
061.237, 792
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis