ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Metmenys / Vytautas Kavolis. - 1959-

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys [1959]
Apimtis ; Archyvinė kopija: 792MB Viešos prieigos kopija: 50MB
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Du leid. per metus
Paantr.: kūryba ir analizė, Nr. 27 (1974)-
Red.: Violeta Kelertienė, Rimvydas Šilbajoris, Nr. 72 (1997)-
Išleid. vietos: Evanston, Ill., Nr. 19 (1970)-Nr. 25 (1973); Skokie, Ill., Nr. 12 (1966)-Nr. 18 (1969); Chicago, Ill., Nr. 26 (1973)-Nr. 52 (1986); St. Petersburg Beach, Fl., Nr. 53 (1987)-Nr. 64 (1993); Downers Grove, Ill., Nr. 65 (1993)-
Leidėjai: Metmenų bendrovė, Nr. 2 (1960)-Nr. 33 (1977); AM & M Publications, Nr. 34 (1977)-
Skaitmenintas objektas: Vilnius; Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka; 2015 11 11
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Lietuvos nacionalinės bibliotekos kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė, Adobe Acrobat Reader
Originalas suskaitmenintas TIFF, JPEG formatais; vartotojo kopija - JPEG formatais
Skaitmenintas objektas iš: Metmenys. - Evanston, Ill., 1959-. - ISSN 0543-615X
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB
Ištekliaus apimtis: 376 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų
UDK indeksas
008(73)(=882)(051), 888.2(73)(051), 325.2(73)(=882)(051), 316.346.32-053.6(=882)(051), 008(73)(=882)(051), 888.2(73)(051), 325.2(73)(=882)(051), 316.346.32-053.6(=882)(051)
Ieškoti teksto

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis