ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vainikėlis / po mokytojų sekcijos Maskvoje priežiūra sutaisė: M. Vasiliauskas, K. Ambrozaitis, V. Arminaitė ir Ig. Statkevičius. - 1916. - 108, 4 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys Lietuvių komitetas Maskvoje nukentėjusiems nuo karo aukoms šelpti
Apimtis iliustr., 108, 4 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aut. ir vert. nurodyti kn. turinyje
T u r i n y j e: K. Aleknavičius. Miške: „Daugel miške sutvėrimų...“ ; Nežudyk paukščių: „Bežaizdami gale sodno...“ : [eilėraščiai] / Alekna. - K. Ambrozaitis. Meška. - P. Arminas. Godus šuo: „Senukai mums sako, mokina kas dieną...“ : [pasakėčia] / [sekimas Ezopu ar Fedru] ; Sugėdinta lapė: „Lapė pro grįčią bėgdama iš ryto...“ : [pasakėčia] / [sekimas A. Goreckiu] ; Keleiviai ir šunes: „Per kaimą sutemus keleiviu du ėjo...“ : [pasakėčia] / [sekimas I.A. Krylovu]. - Ąžuolynų Tauras. Motušė: „Kas, vaikučiai, jus taip myli?..“ : [eilėraštis]. - [M. Brzeziński]. Du draugu. - A. Giedrius. Petronėlė ir Vincutė ; Petrukas ir Vincukas ; Pelėda ; Šienapjūtė ; Laiškas iš Amerikos. - L. Gira. Spragilų dainelė: „Kampe tupi, kampe tupi...“ - M. Grigonis. Gimtinė: „Mano nameliai...“ : [eilėraštis] / Svirno Žvynė. - A. Jakštas. Vienas ir du: „Vienas žodis - ne šneka...“ : [eilėraštis]. - Jovaras. Saulė kyl aukštyn ; Pavasario rytas: „Sučiulbo, pragydo aukštai vieversiai...“ ; Mokslas: „Ieškodamas mokslo po knygas...“ : [eilėraščiai]. - A. Klausiukas. Saulelei: „Šviesi saulele - žemės močiute...“ : [eilėraštis]. - [I. Krasicki]. Arkliai: „Arkliai vieną šaltą dieną...“ ; Kiškis medžioja: „Kartą girioj susirinko...“ ; Žuvytė: „Radus slieką upėj, mažiukė žuvytė...“ : [pasakėčios] / [vertė P. Arminas-Trupinėlis]. - J. Laukaitis. Ąžuolas: „Auga ąžuolas, bujoja...“ : [eilėraštis] / A. Laukys. - Maironis. Mūsų tėvynė: „Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka...“ : [eilėraštis]. - P. Mičiulis. Mokinys: „Seniai nusileido saulutė šviesi...“ : [eilėraštis] / Mičiuliukas. - [J. Narkevičius]. Piemenėlio daina: „Mažas piemenėlis...“ - J. Naruševičius. Vakarinė daina: „Leidos saulė už debesėlio...“ ; Vaikas ir vyturys: „Sakyk, mielas vyturėli...“ : [eilėraščiai]. - Nemunėlis. Kerdžius ir ožys. - [K. Särgava]. Dievas našlaitėlio neapleidžia: „Buvo kuo šalčiausis vakars...“ : [eilėraštis] / vertė Svirno Žvynė [M. Grigonis]
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-82
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis