ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Rygos kalendorius. - [1912]. - 88 p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Išleidimo duomenys „Rygos garso“ leidinys
Apimtis iliustr., 88 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Dalis teksto rus.
P. 1-13, 41 nenumeruoti
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 263
T u r i n y s: Kilnojamosios šventės. - Kvartaliniai pasninkai. - Šitie metai yra. - [Kalendorius]. - Rosijos imperatoriškoji giminė. - J. Bajoras. Ryga : [iš miesto istorijos]. - Milano ediktas (313-1913) : [apie Romos imperatoriaus Konstantino I raštą]. - A. Ceprinskaitė. Sąžinės balsas : [vaizdelis]. - Vydūnas. Saulė gydytoja : [apie gydymą saulės spinduliais] / Vds. - Liežuvis : [apie piktžodžiavimą]. - Žymesnieji kunigų išradimai. - [Aforizmai]. - Rygos lietuviai. - Surašas Rygos žymesnių lietuvių įvairių užsiėmimų, amatų ir įstaigų. - Lietuvių kulturinės įstaigos Rygoje. - Specialinės mokyklos, į kurias gali įstoti baigusieji 2-kleses ar ministerijos mokyklas. - Ukiškosios mokyklos Lietuvoje. - Juozapietis. Lietuvių darbininkų draugijos. - Trahoma : (akių liga). - Juokai
Tiražas [5000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis