ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Metraštis-almanachas „Šviturys“… su kalendorium 1913 m. : / [redagavo A. Vėgėlė]. - 1912. - 253, [11] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 253, [11] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 2 (virš.): „Juozapo Zavadzkio knygyne galima gauti šias lietuviškas knygas...“ (11 pavad.)
Pag. klaidinga: p. 1-10 nenumeruoti, p. 11 pažymėtas 8
Virš. antr.: „Šviturys“ 1913 m.
Daukša, L. Rankr., Įv. knygų sk., įr. 260
T u r i n y je: Žymiosios žydų šventės. - Užtemimai. - Oro spejimas 1913 metams. - L. Gira. Geradariai: „Giriasi lenkai švietėjais mūs’ buvę...“ : [eilėraštis] ; Beauštanti aušrelė... : pijėsa dviem paveikslais ; Dainius ir žmonės: „Nuo viešo kelio pasitraukę...“ ; Ramunės: „Tamsus, tankus sakuotas pušynas...“ : [eilėraščiai]. - I. Šeinius. Sapnas : gyvenimo pasaka / J. Šeinius. - M. Vaitkus. Ant vandens: „Lipšnioji ūpė plaustą linguoja...“ ; Baltasis gvazdikas: „Šviesiai žaliuoja laibas stiebelis...“ ; Gelsvoji rožė: „Puikioji rožė rimtai grožėjos...“ ; Laisvoji lanka: „Sapnuoja plačioji lanka margaspalvė...“ : [eilėraščiai]. - S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė. Del saviškių : [apsakymas] / L. Pelėda. - A. Vienuolis. Beždžionės : [apsakymas]. - Dagys. Širdžių susiartinimas : [impresija]. - M. Gustaitis. Naujiems Metams: „O dienos, o metai! Kaip greitai banguoja...“ : [eilėraštis]. - G. Landsbergis-Žemkalnis. Blaivininkų pirmininkas : (monologas) / Žemkalnis
Kaip dangus duoda ir atima : kynų novelė. - Šimas oratorius : (monologas) / vertė Jurgis Kasiulaitis. - E. Orzeszkowa. Hossana! / skicas iš Orzeškienės „Gloria victis“ ; [iš lenkų kalbos vertė] J. Pleirys. - A. Glogerowa. Iš ano pasaulio : [apsakymas] / J. Glogeraitė ; iš lenkų kalbos vertė A. Musteikis [A. Vėgėlė]. - I. Šeinius. Adomas Varnas-Rikkers : siluetas / J. Šeinius. - J. Vanagaitis. Lietuviai Mažojoje arba Prūsų Lietuvoje / J. Kubutis. - „Saulės“ namai. - „Vilijos“ reikšmė prekybos gyvenime. - Draugijos. - Mokyklos. - Mūsų fabrikai. - Šelptini fondai. - Mūsų artistų kuopos. - Mūsų artistai. - Vilnius. - Kaunas. - Lietuvių laikraščiai Lietuvoj ir apskritai Rusijos ribose. - Lietuvių laikraščiai Amerikoje. - Prusų lietuvių laikraščiai. - Adresų lapas. - Kronika. - Informacijų skyrius
[1000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
888.2-82, 050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis