ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Kauno kalendorius. 1911 metams. - 1910. - 69, LXXII, [9] p. - (…)

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., lent., 69, LXXII, [9] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 64-69: „Švento Kazimiero draugijos išleistosios kningos“ (94 pavad.), „Galima gauti Šv. Kazimiero draugijos sandėlyje“ (3 pavad.), „Kiti Šv. Kazimiero draugijos išleidimai“ (11 pavad.)
P. 1-17 nenumeruoti
Biržiška, V. D. 4, t. 2, įr. 7954. - Jakštas, A. Šv. Kazimiero draugija, jos kūrimasis ir pirmųjų XXV metų veikimas (1906-1931) / sustatė prel. A. Dambrauskas. Kaunas, 1932. P. 46. - Kaunas, D. Spaudos tiražai 1905-1914 metais // Knygotyra. 1985. T. 10, sąs. 1 (1982), p. 73
T u r i n y j e: A. Alekna. Kaunas : [iš istorijos] / A. Ramila. - Darbininkas-blaivuolis. Motina ir sunus : (vaizdelis iš gyvenimo). - M. Konopnicka. Vakariniai poteriai: „Jau vakars atėjo...“ : [eilėraštis] / Konopnickienės ; vertimas [iš lenkų kalbos] P. Kraučuno [Kriaučiūnas]. - Gandras. Kaip dirbti žemė. - L. Gira. Pavasario rytas: „Saulutė jau kelias ir žvalgos po žemę...“ : [eilėraštis]. - Jonas V-ckis. Ne taip kaip pas mus : [apie Mozambiką]
Tiražas [10 200] egz.
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis