ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių naminis draugas. 1910 metams : / [viršelis ir dalis iliustracijų Adomas Mačiaus]. - [1909]. - [2], 24, 39, [19] p., įsk. virš.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., [2], 24, 39, [19] p., įsk. virš.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. [1]: „L. Jakavičiaus knygyno pigių, savo spauzdinimo knygų kataliogas“ (30 pavad.)
Leid. žodis: p. 39
Biržiška, V. D. 4, t. 1 ir papild. 1, įr. 7552
T u r i n y j e: Musų pigios knygos. - Jovaras. Naujiems metams: „Štai, broliai, sulaukėm Naujuosius metus!..“ : [eilėraštis]. - „Svieto pabaiga“, arba, Trumpas aprašymas didžiausiojo žemės drebėjimo mieste Mesynos, Italijos žemėje 28 gruodžio 1908 m. / pagal lenkiško parašė T.Ž. [A. Vronevskis]. - Lietuvaitė iš Pašakio. Ilgėjimasis apleistos tėvynės: „O kaip linksma yr’ man diena...“ : [eilėraštis]. - Bičiuolių susirašinėjimas : laiškas Karčiumninko prie Licipėriaus
Tiražas [20 000] egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis