ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuwiszkas ewangelias niedielos dienomis yn ant garbingiesniu szwęciu par wisus metus skaytomas baznicioy kataliku / isz prisakima … kunigaykścia biskupa Ziemaciu [J.A. Giedraičio] drukon paduotas metuose 1806. - 1806. - [10], 169 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys kasztu yr iszspuadimu literu Josapa Zawadzkia ...
Apimtis [10], 169 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Spėjamas sudaryt. D. Mogėnas
Aprobacija (lot.) pasirašyta Žemaičių katedros prel. B. Gailevičiaus 1806 m. rugpj. 27 d.
Pag. klaidinga: p. 103 pažymėtas 203
Tai J. Jaknavičiaus evangelijų („Ewangelie polskie y litewskie“) perdirbinys, tik be lenkiško teksto
Niezabitowski K.R. Wiadomość o literaturze litewsko-żmudzkiey ... // Dziennik Wileński. 1824, t. 1, s. 514
Keppen P. O początkach, języku i literaturze narodów litewskich / przeł. L. Rogalski // Dziennik Wileński. 1828, t. 5, s. 431
Katalog ksiąg polskich ... Józefa Zawadzkiego ... Dodatek. Wilno, 1833. 18
Jocher 4412
Uwiadomienie o książkach polskich ... Józefa Zawadzkiego ... Nr. 1. Wilno, [1854]. 32
[Potocki L.] Pamiętniki pana Kamertona / przez L.P. Cz. 3. Poznań, 1869. 226
Estreicher I 478
Karłowicz 40
Baltramaitis 190
Biržiška II, IV/I (2-osios d. 2-ieji papild.) 436
Aleksandrynas II 160/1, 213/10
UDK indeksas
264-067
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis