ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Nowena szwęnta Antona stebuklinga uźtaritoje wysun wiernuju. - 1850. - 215 p.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys spaustuwieje Juozapa Zawadzki
Apimtis 215 p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Parengė ir papildė K. Prialgauskis
Aprobacijos (lenk.) pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (Maciej Wołonczewski) Mosėdyje 1850 m. liep. 11 d. ir cenz. J. Vaškevičiaus (Jan Waszkiewicz) Vilniuje 1850 m. rugpj. 21 d.
1-oji laida išėjo apie 1775 m.
Antr. p. vinj.
Def. egz.
Прибавл. к ЖМНП (1850) 598
Baltramaitis 439
Biržiška II, III (2-osios d. 1-ieji papild.) 914
Aleksandrynas III 136/3
Tiražas apie 750 egz.
Susiję asmenys
UDK indeksas
243
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis