ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Lietuvių darbininkų kalendorius… 1918. - [1917]. - 104, [16] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Apimtis iliustr., 104, [16] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Bibliografija // Knygos. 1922, Nr. 1, sklt. 61, įr. 55. - Biržiška, V. Rankr.
Virš. išleid. metai: 1918
T u r i n y j e: Saulės užtemimas. - Metų laikai. - Kilnojamosios šventės. - Kvartalinės dienos. - Planetos 1918. - Mėnulio atmainos. - [Kalendorius]. - J.K. Darbininko rūpesčiai: „Vėlai sugrįžęs iš dirbtuvės…“ : [eilėraštis]. - P.P. Būčys. Laimingai ištekėjo : [pasakojimas] / kun. Pr. Bučys. - Tarptautinės kalbos įsteigėjas [L.L. Zamenhof]. - U. Gudienė. Garsus didvyris: „Buvo didvyris, kuris per dienas…“ ; Velnio išradimai: „Paklausyk, Onyte…“ : [eilėraščiai]. - K. Vidikas. Tarptautinės kalbos klausimas ; Kaip tapau esperantininku : vaizdelis iš gyvenimo / Kazimieras Vidikauskas. - J. Jokubauskas. Tuštumai ore. - J. Navickas. Rudens vakaras : [pasakojimas] / J.M. Širvintas ; A.L.R.K.P. blaivininkų susivienijimas / J.N. - MAT. Lietuvis darbininkas ir gyvenimo sąlygos. - Darbininkiški įstatymai 1917. - K. Pakštas. Minimalė alga ; Tautos fondas. - Susipratęs lietuvis katalikas darbininkas. - Didieji mintytojai : [apie Sokratą, Platoną, Aristotelį]. - Priežodžiai ir išminties grūdeliai. - Sveikata. - J. Žilius. Kaip ginsimės nuo vokiečių / kun. Jonas Žilinskis. - P. Virakas. Nesakysiu: „Ko lakštingalėlė graudžiai dejuodama suokė…“ : [eilėraštis] / F. Virak’s. - Margumynai
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis