ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Ūkiškasis kalendorius… metams 1908. - [1907]. - 79, [1] p.

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Apimtis iliustr., 79, [1] p.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
P. 69: „Įstabios knygos“ (4 pavad.); kn. gale: „Otto v. Mauderode... didžiausia krautuvė... maldaknygių ir skaitymų...“ (16 pavad.)
Biržiška, V. D. 4, t. 1, įr. 6940
T u r i n y j e: Metas 1908. - [Kalendorius]. - Saulės ir mėnesio užtemimai 1908 m. - Šimtmetinis kalendorius. - Surašas Lietuvos didžiųjų kunigaikščių ir karalių. - Didieji miestai ant svieto ir jų gyventojai. - Palyginimas pinigų. - Terprubežine korespondencija. - Svetimšaline korespondencija. - Telegrafas. - Gerbinis popieris. - Geležinis kunigaikštis : [pasaka]. - [Eiliuotos patarlės]. - P.B. Kovoj už būvį : iš Sibirijos aukso kasėjų gyvenimo. - K. Vairas-Račkauskas. Pavasario meilė: „Man rodės, kad meilė užgeso širdyje…“ : [eilėraštis] / K. Rčk.
Mokytojas : paveikslėlis iš gyvenimo. - F. Schiller. Viltis: „Svajoja per amžių nevienas žmogus…“ : [eilėraštis] / P. Kraučuno [P. Kriaučiūnas] vertimas iš Šillerio. - Užsišaldymas : [apie peršalimą]. - K. Stiklius. Artojo likimas: „Kįla saulė į padangę…“ : [eilėraštis] / L. - Velionys. Baisus vardai. - Šiądien / iš latviško. - A. Graičiūnas. Šaltos kojos kaipo priežastis įvairių persišaldymų / Dr. G. ; Pareiga motinos sulyg kudikio / D-ras A.L.G. - Didžiausieji pasaulėje daiktai. - A.K. Medžių sodinimas. - Kas kiek turi žemės Lietuvoje? - Įsipyko: „Sako man vaikinas…“ : [eilėraštis]. - Naudingi patarimai. - Kaip atminti senumą. - Juokai. - И.А. Крылов. Kvartetas: „Galvočius-asilas, ožys…“ : [pasakėčia] / iš Krylovo vertė M.V. [M. Vaitkus].
Susiję asmenys
UDK indeksas
050(059), 63(474.5)(059)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis