ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Patent's Broctwos szwencziausios szyrdies Jezusa praminims. - [1858]. - [1] lap.

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys drukiem Józefa Zawadzkiego
Apimtis vinj., [1] lap.
Daugiau informacijos apie objektą Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprobacijos pasirašytos Telšių, arba Žemaičių, vysk. M. Valančiaus (M. Wołonczewski) Varniuose 1858 m. liep. 26 d. (lot.) ir cenz. A. Muchino (А. Мухин) Vilniuje 1858 m. rugs. 3 d. (rus.)
V. Biržiška patento autorystę priskiria L. Ivinskiui
Išleid. m. nustatyti pagal aprobaciją
Tekstas orn. rėmelyje
Aleksandrynas III 186/28
UDK indeksas
255(474.5)
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis