ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Maßos Giesmiu Knygeles, iß wienu ir kittu Wokiszku Knygu Lietuwißkai perguldytos... / [sudarytojas Kristijonas Endrikis Mertikaitis]. - 1819

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Kaßtais ißpausta pri Endrikio Post,
Apimtis Archyvinė kopija: 394MB Viešos prieigos kopija: 10MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Def.: trūksta p. 33-34 ir pab. nuo p. 62 (Lr 206).
Ištekliaus apimtis: 68 vaizdai
Gotiškas šriftas.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis