ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Isz naujo pėrveizdėtos ir pagerintos giesmju knygos : / [Karolis Gotardas Keberis] ;. - 1832

Tipas icon tekstastekstas
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys Iszspaustos karaliszkoje knyg drukkawonėje Artungo,
Apimtis Archyvinė kopija: 7670MB Viešos prieigos kopija: 171MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių vokiečių
Pastabos
LB-A I-533.
Ištekliaus apimtis: 997 vaizdai
Antraštinis lap. dvispalvis.
Gotiškas šriftas.
Fingerprintas: r-i- u,a. ,:sk beSz 1832Q.
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis