ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Apsakimas. Kadangi Wieszpats Prusu Karalus etc. musu maloningausas ponas, isz kellio czeso su didziu nepasimegimmu numanė, kad niekam newerti skundininkai tarp prastu zmonu... - 1780

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys [1780]
Apimtis [2] p.; Archyvinė kopija: 66MB Viešos prieigos kopija: 1MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
Aprašyta pagal: LB-A I-73.
Fingerprintas: i.i- osc- aso- o-ma S 1780Q.
Skaitmeninė reprodukcija:
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Apsakimas. Kadangi Wieszpats Prusu Karalus etc. musu maloningausas ponas, isz kellio czeso su didziu nepasimegimmu numanė, kad niekam newerti skundininkai tarp prastu zmonu...
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis