ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

VON GOTtes Gnaden Wir Friderich Wilhelm, Marggraff zu Branderburg... : Władysław IV. z Bożey łaski Krol Połski, Wielkie Xiąźe Lithewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie... - 1641

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s. n.], [1641]
Apimtis inic. ;, [2] p. :; Archyvinė kopija: 170MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
vokiečių lenkų lietuvių
Pastabos
LB-A I-702.
Antikva, gotiškas šriftas.
Fingerprintas: I.en n,s. icx. a.a. S 1641A.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
VON GOTtes Gnaden Wir Friderich Wilhelm, Marggraff zu Branderburg... : Władysław IV. z Bożey łaski Krol Połski, Wielkie Xiąźe Lithewskie, Ruskie, Pruskie, Mazowieckie, Zmudzkie... = Vladislaus der Vierde, von Gottes Gnaden, König in Pohlen, Großfürst in Littawen... = Mes Wladislaus Ketwirtasis, isz Diewo malones Karalius Lenku, didysis Kunigaykstis Lietuwosa, Guddůsa, Mozurůsa, Zemaiczůsa... PRaneszam, ir źinne důme wissiemus padraugey, ir koźnam ipaczey, kuriemus tok tay źinoti prigul...
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 2 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis