ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Moksłas skaytima raszta lietuwiszka dieł mażu wayku, kuremi padieti ira wisoki moksłay krykścioniszki, teypo ir trumpas Nobażenstwas kożnos dienos wirams yr moterims słuziancias... - 1847

Tipas icon tekstastekstas
Išleidimo duomenys Drukarnioy M. Romma, [1847]
Apimtis orn. rėmelis, vinj. ;, 32 p. :; Archyvinė kopija: 342MB Viešos prieigos kopija: 7MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
LB-A I-770.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Moksłas skaytima raszta lietuwiszka dieł mażu wayku, kuremi padieti ira wisoki moksłay krykścioniszki, teypo ir trumpas Nobażenstwas kożnos dienos wirams yr moterims słuziancias...
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 42 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis