ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

MARGARITA THEOLOGICA / Collecta & conscripta à M. ADAMO FRANcisci... / Collecta & conscripta à M. ADAMO FRANcisci... = Zemczuga Theologischka : kuri Sawieie aptur trumpa parodima ir ischguldima Wiriausiuiu daliu mokslo Chriksconischkoio, pro Bažniczes ir Ischkallas Orthodoksischkoses Confessies Augustanos arba Sassu ; O nu Lituwischkai jra perguldita per Simona Waischnora warnischki Plebona Ragaines. - 1600

Tipas icon tekstastekstas
Autoriai
Kiti asmenys
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys per Jurgi Osterbergerą, [1600]
Apimtis inic., vinj., antr. lap. rėmelyje ;, [28], 269 [i. e. 299], [6], 39, [1] lap. :; Archyvinė kopija: 3978MB Viešos prieigos kopija: 87MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių lotynų graikų, senoji
Pastabos
MARGARITA // THEOLOGICA, // Collecta & conscripta // à // M. ADAMO FRAN- // cisci, Iegerndorfense, Mona- // sterij Heilsbrunnensis Abbate. // Zemczuga Theologischka // kuri // Sawieie aptur, trumpa parodima, ir // ischguldima, Wiriausiuiu daliu mokslo Chrik- // sconischkoio, pro Bažniczes ir Ischkallas // Orthodoksischkoses Confessies // Augustano, arba Sassu. // O nu: // Lituwischkai jra perguldita per // Simona Waischnora warnischki // Plebona Ragaines.
LB-A I-1205; VD16 ZV 6006; http://copac.ac.uk.
Antr. lap. dvispalvis.
Antikva, kursyvas, gotiškas šriftas.
Sign.: A8, ):(8, )::(8, ):(4, B-Z8, Aa-Mm8, A-E8 superscr.; Mm7,8, subscr. tušti.
Pag. klaidos: lap. 87 pažymėtas 67, 130-131, 132-133, 164-364, 203-103, 269-299; sign. klaida: Ll3 pažymėta L3 subscr.
Kolofonas: Ischspausta Karaliau // cziuie Prusu, per Jurgi Oster- // bergerą, mætůsą Chri- // staus 1600.
Fingerprintas: c-um ines u.i- IMpa 3 1600A.
Skaitmeninė reprodukcija:
Knygoje yra: Herbrand, J. Apie dvsches zmoniv nvmirvsiviv...; Hunnius, Ä. Apie popieszischkaie missche.
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Francisci, Adam. MARGARITA THEOLOGICA / Collecta & conscripta à M. ADAMO FRANcisci... = Zemczuga Theologischka : kuri Sawieie aptur trumpa parodima ir ischguldima Wiriausiuiu daliu mokslo Chriksconischkoio, pro Bažniczes ir Ischkallas Orthodoksischkoses Confessies Augustanos arba Sassu ; O nu Lituwischkai jra perguldita per Simona Waischnora warnischki Plebona Ragaines.
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 686 vaizdai
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis