ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Wyskupiszka gromata Karaliszkosiôs konsistorijôs Karaliaucziuje... / [Karaliszkoji konsistorija. Sartorius, Oesterreich, Hohenfeldt, Weiss]. - po 1857 VII 20

Tipas icon tekstastekstas
Kiti kolektyvai
Išleidimo duomenys s. n., [1857]
Apimtis [4] p. ;; Archyvinė kopija: 316MB Viešos prieigos kopija: 3MB
Daugiau informacijos apie objektą Vilniaus universiteto biblioteka
Rašto sistema lotynų
Kalbos
lietuvių
Pastabos
LB-A I-1287.
Gotiškas šriftas.
Skaitmeninė reprodukcija:
Archyvinė kopija: kreipties būdas: Vilniaus universiteto kompiuterinis tinklas
Vartotojo kopija: sistemos reikalavimai: interneto naršyklė
Originalas suskaitmenintas TIFF formatu; vartotojo kopija - JPEG formatu
Vyskupiška gromata Karališkosios konsistorijos Karaliaučiuje...
Prieigą prie archyvinės kopijos teikia LNB ir VUB.
Ištekliaus apimtis: 12 vaizdų
Projektas "Virtualios elektroninio paveldo sistemos (VEPS) plėtra" yra finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis