Warning

Dzieje narodu litewskiego w krótkości zebrane z dołączeniem potoku pochodzeń ludow narodu litewskiego i cztérech tablic rodowych Xiążąt litewskich / przez Teodora Narbutta. - 1847

1. The work (the whole or part of it) may be used exclusively for personal, academic or educational purposes;
2. You must not use the work (the whole or part of it) for commercial purposes and advertising;
3. You must not make the work (the whole or part of it) publicly accessible on other websites or otherwise distribute it.

Do you accept these rules?