ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas

Projekto tikslas – užtikrinti Lietuvos atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų skaitmeninimo stebėseną.

Projekto uždaviniai:

•  Sukurti kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos sistemą, kaip Virtualios elektroninio paveldo informacinės sistemos (toliau – VEPIS) posistemę, sudarančią galimybes atlikti kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos veiklą.
•  Vykdyti Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo stebėseną ir vertinimą.

Projekto veiklos:

•  Skaitmeninimo stebėsenos posistemės analizė ir projektavimas.
•  Skaitmeninimo stebėsenos sistemos sukūrimas.
•  Sukurtos sistemos veiklai užtikrinti būtinos įrangos įsigijimas.
•  Skaitmeninimo stebėsenos veiklos vykdymas ir vertinimas.

Projekto rezultatai: Užtikrinamas skaitmeninimo stebėsenos vykdymas Lietuvoje.

Pagrindiniai principai:

•  skaitmeninimo veiklą vykdančių atminties institucijų bendradarbiavimo gerinimas;
•  informavimo ir bendravimo užtikrinimas;
•  grįžtamojo ryšio (patirties) analizė ir kaupimas.

Pagrindiniai realizuotini procesai:

•  skaitmenintų kultūros paveldo objektų, skaitmeninimo projektų apskaita;
•  informacijos sklaida;
•  skaitmeninimo veiklą vykdančių atminties institucijų bendradarbiavimas.

Kadangi finansavimas Projektui įgyvendinti skiriamas dalimis, projekto veiklos vykdomos etapais, organizuojant atskirus pirkimus:

I etapas – įvykdytas 2012 m.: taikomosios programinės įrangos analizavimo paslaugos, taikomosios programinės įrangos projektavimo paslaugos, taikomosios programinės įrangos programavimo paslaugos: klasifikatorių ir ataskaitų generavimo modulių sukūrimas.

II etapas – įvykdytas 2013 m.: taikomosios programinės įrangos programavimo paslaugos: skaitmeninimo proceso ir rezultatų stebėsenos modulio sukūrimas, IS veiklos įvykių (žurnalizavimo) modulio modernizavimas.

III etapas – numatomas vykdyti 2014 m.: taikomosios programinės įrangos testavimo, bandomosios eksploatacijos atlikimas, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos įsigijimas.

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis