ePaveldas
 
 
Didinti šriftą. Mažinti šriftą.

Vaizduojamosios dailės rinkinys

XVI–XIX a. tapyba

   XVI–XIX a. tapybos rinkinys yra didžiausias ir vertingiausias senosios tapybos rinkinys Lietuvoje. Jį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės XVI–XVIII a. pasaulietinės diduomenės ir dvasininkijos portretai, religinės kompozicijos, anksčiau priklausiusios Lietuvos bažnyčioms bei vienuolynams, XIX a. Lietuvos dailės kolekcija, kurioje itin daug vertingų Vilniaus meno mokyklos profesorių ir auklėtinių kūrinių ir kt. Turtinga ir Lietuvos XIX a. antros pusės tapytojų, kurie po Vilniaus univeristeto uždarymo dailę studijavo Vokietijoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Italijoje, kūrinių kolekcija. XVI–XIX a. tapybos rinkinyje yra užsienio šalių dailininkų (italų, flamandų, vokiečių, prancūzų, olandų, lenkų, rusų ir kt.) paveikslų bei didelė XVIII–XX a. pradžios ikonų kolekcija.

XX a. I p. tapyba

   Rinkinyje – Lietuvoje bei išeivijoje 1900–1940 m. kūrusių lietuvių tapytojų darbai, sukurti aliejumi ar tempera ant drobės, kartono, faneros. Jų pagrindą sudaro XX a. pradžioje Lietuvių dailės draugijos narių Vilniuje organizuotų dailės parodų dalyvių kūriniai. Vertinga ir XX a. 3–4 dešimtmečių lietuvių tapybos darbų kolekcija bei Stepono Batoro universiteto dailės fakulteto dėstytojų Ferdinando Ruščico, Boleslovo Kubickio, Liubomiro Slendzinskio, Bronislovo Jamonto, Stanislovo Bohušo-Siescencevičiaus, Aleksandro Šturmano, jų mokinių, tarp jų ir Vlado Drėmos, kūrinių kolekcija.

Senoji skulptūra, išeivijos skulptūra

   Šį Lietuvos dailės muziejaus rinkinį sudaro senoji XIV–XX a. I pusės lietuvių bei Europos šalių skulptūra bei išeivijoje kūrusių lietuvių dailininkų kūrinių kolekcijos, Rapolo Slizienio, Pijaus Veliuoniškio kūriniai. Vertinga ir didelė XX a. I pusės lietuvių skulptūros kolekcija. Joje yra nemažai Vinco Grybo, Antano Aleksandravičiaus, Juozo Mikėno, Broniaus Pundziaus, Petro Rimšos, Mato Menčinsko, Juozo Zikaro skulptūrų. Atskirą kolekciją sudaro prieš Pirmąjį pasaulinį karą bei tarpukario metais, taip pat ir lenkų okupacijos laikotarpiu Vilniuje kūrusių skulptorių Rapolo Jachimavičiaus, Boleslovo Balzukevičiaus, Piotro Hermanovičiaus, Stanislovo Horno-Poplavskio, Tadeušo Godziševskio skulptūros. Itin vertinga skulptoriaus bei architekto Antano Vivulskio kūrinių kolekcija – didžiausia Lietuvoje.

Akvarelė–pastelė

   Akvarelės-pastelės rinkinyje – XVIII–XX a. Lietuvoje ir užsienio šalyse akvarele-pastele, guašu, tempera ant popieriaus, pergamento, kartono dailininkų sukurti darbai. Seniausi rinkinio eksponatai datuojami XVIII amžiumi. Jų autoriai – Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos dailininkai, portretus tapę pastele. Vertingiausios kolekcijoje  – XX a. pradžioje dailininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ir Kazimiero Stabrausko sukurtos pastelės. Šį periodą reprezentuoja ir Antano Jaroševičiaus bei Juozapo Kamarausko akvarele tapyti gamtovaizdžiai, architektūrinių peizažų kolekcijos.

Meninė fotografija

   Meninės fotografijos rinkinio pagrindą sudaro XX a. antrosios pusės lietuvių fotomenininkų kūriniai, kuriuos Lietuvos dailės muziejui yra perdavusi Lietuvos fotomenininkų sąjunga.
Rinkinyje geriausiai reprezentuojama 1970–1990 metų Lietuvos fotografija.

Istorinė fotografija

   Istorinės fotografijos rinkinys suformuotas senųjų kolekcijų pagrindu. Jį sudaro Vilniaus miesto muziejaus sukaupti eksponatai, Vilniaus mokslo bičiulių draugijos paveldas, privatūs Römerių šeimos, dailininko Antano Jaroševičiaus, architekto Juozo Kamarausko bei kitų žinomų visuomenės veikėjų fotoarchyvai, turintys istorinę, meninę ir muziejinę vertę. Rinkinio, kuris pasižymi autorių, temų bei žanrų įvairove, chronologinės ribos yra XIX a. vid. – 1940 m.
 

 
 
Projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“ įgyvendintas pagal VP2 Ekonomikos augimo veiksmų programą
Projektas „Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ įgyvendintas Ekonomikos augimo VP3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ lėšomis