Antraštė Ukinįkas : lietuviszkas laikrasztis, paskirtas reikalams ukinįkų / atsakantis rēdytojis Martynas Jankus
Kiti rengėjai Jankus, Martynas (1858-1946)
Lietuvos demokratų partija
Kalba Lietuvių
Leidėjas Ragainė (Ragainē) : [s.n.], 1890-1905 (Ragainė : pas Kr. Woską Ragainēje)
Fiziniai duomenys 29 cm
Tema Ūkininkai - Lietuva - Periodika
Žemės ūkis - Lietuva - Periodika
Identifikatoriai UDK 323.323(474.5)(051)
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas spaudiniai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka
Susiję
     
      Apie Žemės vidurius. D. 1 : Apie sutirpusius Žemės vidurius ; apie šiltas verdenes ir apie kalnus ugnį putuojančius ; apie baisius žemės drebėjimus. - 1896. - 24 p.
 
      Apie Žemės vidurius. D. 2 : Apie visokius daigtus, iš kurių susideda Žemės žievė ; apie augalus ir gyvuolius prieš griektvanį buvusius: apie žalče-driežlius, žuvia-driežlius, apie lekenčius smakus ir apie kitokius stebuklus. - 1896. - 29 p.
 
      Apie dangu / [P. Jogvilietis]. - 1893. - 16 p.
 
      Apie keletą tikrų ir pramanytų mėšlų / [Jonas Staugaitis]. - 1894. - 23, [1] p.
 
      Apie mėšlus / [Jonas Staugaitis]. - 1894. - 24 p.
 
      Apie naudingus ir kenkiančius ukei paukščius / [Mečislovas Bžezinskis]. - 1895. - 31 p.
 
      Finai ir jų gyvenimas; Viensēdis, ir Pirmutinē szalna / [iš rusų kalbos vertė A.R. ("Finai …"). - 1893. - 38 p.
 
      Iszguldymai apie ukiszkus augalus / [suraszyta ukininko Motiejaus]. - 1893. - 23 p.
 
      Kas kaltas? / parašė A.V. - 1894. - 28 p.
 
      Lietuvos gaspadinē, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas / paraszė Žmona. - 1893. - 40 p.
 
      Musų pasakos / [atsakąs redaktorius Kristupas Voska]. - 1894]. - 26, [1] p.
 
      Pasakojimas apie vieną vaitą ir jo rasztininką / [vertė J. Kurmis]. - 1893. - 24 p.
 
      Pasiskaityk, skriaudžiamas lietuvi! / parengė Povilas Višinskis]. - 1904. - 30, [1] p.
 
      Petro Armino rasztai. - 1893. - [2], 40 p.
 
      Pieninkystė Lietuvos ukininkams / parašė Berlyniškis [Jonas Smilgevičius]. - 1895. - 24 p.
 
      Sodų veisimas ir pudymų dirbimas / [Juozas Polujanskas]. - 1893. - 20 p.
 
      Szęszi skaitymai. - 1893. - 32 p.
 
      Tamošius besotis / iš lenkiškos kalbos versta M. Joniškio [Motiejaus Lozoraičio]. - 1895. - 23, [1] p.
 
      Vakaras Tilviko pirktelėje. - 1894. - 15 p.