Vaizdas

Antraštė Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai / Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas
Kiti rengėjai Vytauto Didžiojo universitetas, Teisių fakultetas
Kalba Lietuvių
Leidėjas Kaunas : Lietuvos universitetas. Teisių fakultetas, 1923-1939
Tema Teisė - Periodika
Identifikatoriai UDK 34(05)
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas spaudiniai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka
Susiję
     
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. [T.] 1 : Politiškosios ekonomijos pagrindai / M. Tugan-Baranovskis. - 1923. - VII, 319 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. [T.] 1, kn. 1. - 1924. - 230, [1] p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 1 : Trečiasis tarptautinis sociologijos kongresas Romoje / M. Roemeris. - 1925. - 13 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 2 : Dėl vieno įstatymų aiškinimo / P. Leonas. - 1925. - P. 17-22
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 3 : Lietuvos prekybos santykiai ligi unijos su lenkais / Albinas Rimka. - 1925. - P. 25-84, [1]
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 4 : Vyriausiasis Lietuvos Tribunolas XVI-XVIII amž. / Augustinas Janulaitis. - 1927. - 171 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 5 : Palyginamosios ir tarptautinės privatinės teisės studijos. Sąs. 1. Teisinė pralaikėjimo palūkanų prigimtis / Elemeris Baloghas. - 1928. - 27 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 2, kn. 6 : Piniginio ūkio kilimas senovės Romoje / Herman Gummerus. - 1928. - 15 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 3, kn. 1 : Reprezentacija ir mandatas / M. Römeris. - 1926. - 312 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 3, kn. 2 : Imperijos rūmų teismas (1495-1806 m.) / Augustinas Janulaitis. - 1927. - 83 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 4, kn. 1 : Užnemunė po Prūsais (1795-1807) / Augustinas Janulaitis. - 1928. - X, 404 p., [1] žml. lap.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 1 : Iš vertės ir kainos teorijų / Petras Šalčius. - 1928. - 54, [2] p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 2 : Istoriškoji teisės mokykla Vokietijoj / A. Tamošaitis. - 1929. - 179 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 4 : Baudžiavų panaikinimo sumanymai Lietuvoje (1817-1819 m.) / Augustinas Janulaitis. - 1929. - 109, [3] p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 5 : Lietuvos mokesčiai XV-XVI amž. / A.J. Veryha-Darevskis. - 1929. - 49, [2] p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 5, kn. 6 : Napoleono teisynas / Augustinas Janulaitis. - 1930. - viii, 204 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 1 : Konstitucinės ir teismo teisės pasieniuose / Mykolas Römeris. - 1931. - 193 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 2 : Teisės reliatyvumas / P. Leonas. - 1931. - 13 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 3 : Lietuvių tautos atgimimo socialiniai pagrindai ir; "Auszros" - "Varpo" gadynės (1883-93) socialekonominiai raštai / Albinas Rimka. - 1931. - 139 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 4 : Visuomeninių Tomo Garigue Masaryko minčių pagrindai. - 1931. - 22 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 5 : Apie teismo kandidatų ir advokatų paruošimą / Vl. Mačys. - 1932. - 12 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 6 : Lyginamoji Pabaltės valstybių visuomenės ūkių apžvalga / Alfonsas Moravskis. - 1931. - 24 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 7 : Dvaro padūmės mokestis Užnemunėje / A.J. Veriga-Darevskis. - 1931. - 12 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 8 : Būstinė civilių įstatymų ir Napoleono kodekso veikimo srityse / K. Šalkauskas. - 1932. - 18 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 9 : "Auszros" ir "Szwiesos" ekonomika / Petras Šalčius. - 1932. - 35 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 10 : Teoriškosios politiškos ekonomijos objektas ir esmė / V. Jungferis. - 1931. - 14 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 11 : Prisiekusieji sprendėjai (dėl klausimo apie tautos elemento dalyvavimą teisiant) / S. Bieliackinas. - 1932. - 49, [1] p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 12 : Baudžiamosios teisės istorijos pamatiniai bruožai / V. Stankevičius. - 1932. - 80 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 13 : Diplomatinių agentų civilinis teismingumas / A. Jaščenka. - 1932. - 14 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 14 : Klaipėdos krašto statuto vykdymo priežiūra / T. Petkevičius. - 1932. - 21 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 6, kn. 15 : Ignas Danilavičius Lietuvos bei jos teisės istorikas. D. 1. Danilavičiaus gyvenimas ir darbai / Augustinas Janulaitis. - 1932. - 231 p., [1] portr. lap.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 7, kn. 1 : Baudžiamųjų bylų gynimas / S. Bieliackinas. - 1930. - 111 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 7, kn. 2 : Nuolatinis Tarptautinio teisingumo tribunolas / D. Krivickas. - 1935. - XV, 453 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 8, kn. 1 : Ekonominio pajėgumo principas mokesčių paskirstymo teorijoje / Jonas Bučas. - 1935. - VII, 264 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 8, kn. 2 : Lietuvos bajorai ir jų seimeliai XIX amž. (1795-1863) / Augustinas Janulaitis. - 1936. - XVIII, 629 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 9, kn. 1 : Žemės ūkio organizacijos Lietuvoje iki 1915 metų / Petras Šalčius. - 1937. - IV, 277 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 9, kn. 2 : Globojami ir globotini pilnamečiai / Vytautas Kostas Čepas. - 1939. - 252 p.
 
      Lietuvos universiteto Teisių fakulteto darbai. T. 10, kn. 1 : Valstiečių kiemas / Vytautas Jurgutis. - 1939. - VIII, 227 p.