Antraštė Tiesos balsas : lietuvių tautinės katalikų bažnyčios mėnesinis laikraštis / redaktorius Mykolas Valadka (M. Valadka)
Kiti rengėjai Valadka, Mykolas (1904-1972)
Kalba Lietuvių
Leidėjas Lawrence, Mass. : lietuvių tautiškos kat[alikų] bažnyčios kunigų vienybė, 1933
Fiziniai duomenys 27 cm
Tema Katalikų Bažnyčia - Jungtinės Valstijos - Periodika
Amerikos lietuviai - Religija - Periodika
Identifikatoriai UDK 325.2(73)(=882)(051)
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas spaudiniai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka