Antraštė Viltis : lietuviszkai-tautiszkas, darbininkiszkas laikrasztis
Kiti rengėjai Šlekys, Vincas (1870-1946)
Kalba Lietuvių
Leidėjas Shenandoah, Pa. : V.J. Stagaras & Co., 1899-1900
Tema Amerikos lietuviai - Politinė veikla - Laikraščiai
Tautinė savimonė - Lietuva - Laikraščiai
Identifikatoriai UDK 325.2(73)(=882)(054)
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas spaudiniai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka