Vaizdas

Antraštė Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje
Kalba Lenkų
Leidėjas 1748-1923
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas rankraščiai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka
Susiję
Kiti rengėjai Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923
   
Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923
 
     
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192323 : Kathegoria pierwsza - Regestr papierow i dokumentow…[1508-1818 m. dokumentų, įteisinančių palivarkų ir kaimų priklausomybę Antazavės dvarui, sąrašas [Rankraštis] / Antanas Onacevičius, sudarytojas. - 1819.II.19. - 48 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192324 : [Liublino gubernijos karinio viršininko išduotas leidimas Rakitnos dvaro savininkui Pranciškui Leduchovskiui laikyti medžioklinį šautuvą ir įsigyti nustatytą kiekį parako [Rankraštis]. - 1848.VIII.9/21. - 1 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192325 : [Valstybės rūmų Kaune išduoti leidimai grafienei [Liudvikai] Pliaterytei [Ledochovskai] verstis aludaryste ir kitų stipriųjų gėrimų gamyba Antazavės dvare [Rankraštis]. - 1850.X.28-1852.II.15. - 8 lap., 4 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192328 : Во Имя Отца и Сына…[Liudvikos Pliaterytės Ledochovskos testamentas [Rankraštis] / Liudvika Pliaterytė Ledochovska. - 1885.IX. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192329 : Recueil D'extraits et de Compositions a Isa De'Plater…[Izabelės (?) Plater literūriniai rašiniai, Džordžo Bairono, Napoleono I, kitų žymių asmenų laiškų ir kūrinių nuorašai, išrašai] [Rankraštis] / Izabelė (?) Plater. - [18--]. - 11 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192330 : Wher is it? [Rankraštis]. - 1900.I.2-XII.31. - 10 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192331 : Rachunek Funduszu Ludwiki i Marijanny Platerówien…[Antazavės dvaro paveldėtojų Liudvikos ir mažametės Marijos Pliateryčių globėjų ataskaita Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities bajorų globos komitetui už 1840 metus [Rankraštis] / sud. Stefanas Kupecas. - 1840.I.18-1841.III.31. - 12 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192332 : Отчетъ по управленiю фундушемь Лудовики и Марьянны Плятерувень…[Antazavės dvaro paveldėtojų Liudvikos ir Marijos Pliateryčių globėjų ataskaita Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities bajorų globos komitetui už 1841 m. [Rankraštis] / sud. Stefanas Kupecas. - 1841.III.31-1842.I.1. - 14 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192333 : Отчеть о обороте фундуша малолетнихъ Плятерувень за 1842…[ [Rankraštis] / sud. Stefanas Kupecas. - 1842.I - 1843.I. - 16 lap., 3 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192334 : Отчетъ о обороте доходовъ изъ именiя Антузова…за 1843 годь…[Antazavės dvaro paveldėtojų Liudvikos Pliaterytės ir Marijos Pliaterytės globėjų ataskaita Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskr. bajorų globos komitetui už 1843 metus [Rankraštis] / sud. Stefanas Kupecas. - 1843.I-1844.I.1. - 8 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192335 : Отчетъ о обороте доходовъ изъ именiя Антузова…За 1844 годь - по 1. января 1845 года [Antazavės dvaro paveldėtojų Liudvikos Pliaterytės Ledochovskos ir Marijos Pliaterytės globėjų ataskaita Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskr. bajorų globos komitetui už 1844 metus [Rankraštis] / sud. Stefanas Kupecas. - 1844.I - 1845.I.1. - 12 lap., 3 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192336 : w Maiętnosci Antuzowie J.W. Hrabi Platera/ Kalkulacye kassy…[Pliaterių Antazavės dvaro kasos pajamų ir išlaidų 1812-1818 m. suvestinė su paaiškinimais, sudaryta Ukmergės pav. žemės ribų teisėjo Benedikto Romanovskio [Rankraštis]. - 1812.IX.6-1818.II.18. - 10 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192337 : [Pliaterių Antazavės (?) dvaro 1843-1849 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga [Rankraštis]. - 1843.I.25-1849.VI.24. - 250 lap., 1 kn.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192338 : Regestr z Szynkow Antuzowskich od dnia 23. Kwietnia 1846 r. [Antazavės dvarui priklausančių Antazavės, Dervinių, Sviliškių, Bakučių, Pupeikių kaimų smuklių degtinės apyvartos suvestinės [Rankraštis]. - 1846.IV.23-1847.IV.23. - 10 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192339 : Regestr z Szynkow Antuzowskich od dnia 23. Apryla 1847 roku [Antazavės dvarui priklausiusių Antazavės, Sviliškių, Dervinių, Pupeikių smuklių degtinės apyvartos apskaitos žurnalas [Rankraštis]. - 1847.IV.23-1848.IV.23. - 8 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192340 : Rachunek od dnia 23 Aprila 1849…[Antazavės dvaro kasos pajamų ir išlaidų 1849-1852 m. apskaitos žurnalai [Rankraštis] / sud. Juozas(?) Mieleckis. - 1849.IV.23-1852.VIII.12. - 14 lap., 3 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923. 41 : Skorowidz wszelkich przychodow…[Grafams Ledochovskiams priklausančio Antazavės dvaro įvairių pajamų nuo 1849 m. registracijos knyga [Rankraštis]. - 1849.VIII.24-1859. - 154 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192342 : Obrachonek wodki od czasu nastania…[Antazavės dvarui priklausančių smuklių Antazavės, Dervinių, Dusetų, Sviliškių, Pupeikių, Bakučių kaimuose prekybos degtine apskaita [Rankraštis]. - 1849.IX.1-1952.III.17. - 13 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192343 : [Grafienės [Liudvikos Pliaterytės?] Ledochovskos įgaliotinio Juozo Mieleckio laiškas Mokesčių rūmams Kaune [Rankraštis] / Juozas Mieleckis. - 1850.XII.15. - 2 lap., 1 lšk.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192344 : [Mokesčių rūmų Kaune išduoti liudijimai grafienei [Liudvikai] Pliaterytei Ledochovskai apie sumokėtus akcizo mokesčius už Antazavės dvaro įsigytus alkoholinius gėrimus [Rankraščiai]. - 1850.XII.31-1852.I.30. - 4 lap., 4 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192345 : [Mokesčius administruojančių institucijų pareigūno atlikto patikrinimo Antazavės dvaro gėrimų sandėlyje, priklausančiame grafienei [Liudvikai] Pliaterytei [Ledochovskai], išvados [Rankraštis]. - 1851.I.7. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192346 : [Kauno gub. Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities teismo išduotas leidimas Antazavės dvaro įgaliotiniui Josifui Mieleckiui transportuoti alkoholinius gėrimus iš dvaro sandėlių [Rankraštis]. - 1852.I.22. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192347 : Książka do zapisywania…[Antazavės dvarui priklausančios smuklės Antazavėje prekybos gėrimais apskaitos žurnalas [Rankraštis]. - 1854.I.1-IV.3. - 6 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192348 : [Antazavės dvaro javų derliaus, kitų žemės ūkio produktų apskaitos žurnalas [Rankraštis]. - 1854.I.3-1855.IV.23. - 14 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192349 : Cassa Buch pro 1850/51 [Grafams Ledochovskiams priklausančio Antazavės dvaro pajamų ir išlaidų registracijos knyga [Rankraštis]. - 1854.II.9-1871.III.21. - 39 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192350 : Rachonek z dystylatorem [Antazavės dvaro (?) degtinės gamybos įrangos, žaliavos, produkcijos apskaitos žurnalo fragmentai [Rankraštis]. - 1854.XI.1-XII.15. - 7 lap., 3 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192351 : Regestr przychodu i rozchodu…[Antazavės dvare 1855-1859 m. gauto javų, žirnių, grikių, vikių, kitų ūkio produktų derliaus apskaitos registras [Rankraštis]. - 1855.IV.23-1859.IV.22. - 142 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192352 : Regestr przychodu i razchodu…[Pajamų ir išlaidų registras, pildytas nuo 1857 metų rugsėjo 14 d. Rygoje, man gyvenant tame mieste [Rankraštis] / pas. L.L. [Liudvika (Pliaterytė) Ledochovska?]. - 1857.IX.14-1862.VI.1. - 82 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192353 : [Grafų Ledochovskių Antazavės dvaro 1859 metų pajamų ir išlaidų registras [Rankraštis]. - 1859.IX.24-XI.10. - 10 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192354 : Regestr pienięzny majętności Antuzow…[Grafų Ledochovskių Antazavės dvaro 1862-1867 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga [Rankraštis] / pas. Liudvika (Pliaterytė) Ledochovska. - 1862.IV.23-1867.III.1. - 75 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192355 : Dziennik wydatków i przychodów [Grafų Ledochovskių Antazavės dvaro 1862-1867 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga [Rankraštis]. - 1862.VI.16-1867.V.21. - 69 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192356 : [Grafų Ledochovskių Antazavės dvaro 1867-1868 m. pajamų ir išlaidų registracijos knyga [Rankraštis] / Liudvika Pliaterytė Ledochovska. - 1867.VI.18-1868.VI.16. - 44 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192357 : [Grafų Ledochovskių Antazavės dvaro 1869-1872 m. pajamų ir išlaidų registracijos knygos fragmentas [Rankraštis]. - 1869.VII.13-1872.VI.26. - 34 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923. 58 : Rejestra zbożowe…[Antazavės dvaro 1873-1876 m. javų, grikių, kanapių, linų, bulvių, kitų žemės ūkio produktų derliaus apyvartos suvestinės [Rankraštis]. - 1873.VIII.27-1876.VIII.1. - 45 lap., 14 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192359 : Rejestr zboża w m. Antuzów…[Antazavės dvaro 1875-1876 m. javų ir kitų žemės ūkio produktų derliaus apyvartos registras [Rankraštis]. - 1875.I.1-1876.VII.31. - 33 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192360 : Kontrolla krów i udojność mleka [Antazavės dvaro? karvių fermos priežiūros ir gaunamo pieno apskaitos žurnalas] [Rankraštis]. - 1881-1882. - 13 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192361 : Rozchód zboża w Antuzowie [Antazavės dvaro žemės ūkio produktų derliaus apyvartos suvestinės [Rankraštis]. - 1897.VIII.11-1899.VI.20. - 22 lap., 1 sąs.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192362 : Opisanie ogrodu…[Antazavės dvaro Dervinių, Daržininkų, Sviliškių, Lygalaukių ir kt. kaimų inventorius [Rankraštis]. - apie 1818]. - 4 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192363 : Inwentarz maiętności Antuzowa…[Antazavės dvaro, priklausiusio Bogumilai Veresčinskai Pliaterienei, Dumblynės, Marimanto, Daržininkų, Dervinių, Ivoniškių, Sviliškių, Volungių, Dunduliškio, Bakučių, Pupeikių, Joneikiškių, Lygalaukių, kt. kaimų inventorius [Rankraštis]. - 1838. - 6 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192364 : Inwentarz majątku Antuzowa…[Antazavės dvaro inventorius, sudarytas po dvaro savininkės Bogumilos Veresčinskos Pliaterienės mirties [Rankraštis] / sud. Jan Danilewicz. - 1840.VI.14. - 38 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192366 : Rejestra inwentarza żywego i nieżywego [Antazavės dvaro kilnojamo turto, laikytų galvijų ir kt. sąrašai [Rankraštis]. - 1875-1876.IV.23. - 15 lap., 6 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192367 : [Rusijos carinės valdžios institucijų reikalavimai Antazavės dvaro valdytojams Pliateriams pristatyti rekrutus carinei kariuomenei [Rankraštis]. - 1806-1852. - 64 lap., 33 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192367 : Подробное описанiе имънiя Антузова…[Liudvikai Pliaterytei Ledochovskai ir Marijai Pliaterytei Koporskai priklausančio Antazavės dvaro aprašymas [Rankraštis]. - 1851.II.26. - 4 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192368 : Regestr wybieraiących…podatkow i czynszow…[Antazavės dvaro valstiečių ir jų mokamų mokesčių registras [Rankraštis]. - 1837.IX.13. - 8 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192369 : Spis wszelkich przychodow i remanentow w majątku Antuzowa…[Antazavės dvaro gaunamų pajamų registras [Rankraštis]. - 1849.IX.1-X.1. - 10 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192370 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities iždinės išduotos pažymos apie Antazavės dvaro savininkų sumokėtus privalomus mokesčius valstybei [Rankraštis]. - 1849.XI.25-1878.XII.18. - 59 lap., 58 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192371 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities bajorų globos komiteto ir bajorų vadovo kanceliarijos išduotos pažymos Pranciškui ir Liudvikai (Pliaterytei) Ledochovskiams bei Antazavės dvaro valdytojui Sacevičiui, patvirtininčios finansinių įsipareigojimų įvykdymą [Rankraštis]. - 1854.IV.4-1858.X.23. - 7 lap., 5 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192372 : [Mokesčių rūmų Kaune ir kt. institucijų pranešimai Antazavės dvaro savininkei Liudvikai (Pliaterytei) Ledochovskai apie priskaičiuotus privalomus mokesčius valstybei [Rankraščiai]. - 1854.VII.26-1883.II.25. - 11 lap., 8 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192373 : [Privalomų mokesčių už nekilnojamąjį turtą kvitai Antazavės dvaro savininkams Ledochovskiams [Rankraštis]. - 1862-1897. - 40 lap., 29 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192374 : Расчетъ Новоалександровскаго Уездного Казначейства…[Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities iždinės parengta privalomų valstybinių mokesčių už 1863-1866 m. Antazavės ir Kompolių? dvarų savininkams grafams Ledochovskiams apskaita [Rankraštis]. - 1865.X.24. - 10 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192375 : [Antazavės? dvaro bylinėjimosi su valstiečiais činšininkais registras [Rankraštis]. - 1889.[XII.21]. - 8 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192376 : [Ukmergės pavieto rotmistro, Kurklių seniūno Adomo Kristupo Ropo raštas, kuriuo Ferdinandui von Knabenau? ir jo žmonai Evai Elžbietai Ropaitei parduoda Bagdoniškės dvaro baudžiauninką Juozapą Malecą [Rankraštis] / Adomas Kristupas Ropas. - 1748.IX.15. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192377 : [Antazavės? dvaro samdinių, jų darbo užmokesčio registracijos knygelė [Rankraštis]. - 1767-1770. - 12 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192378 : [Konstancijos Pomarnackytės Pliaterienės 5000 talerių obligacija vyrui Kristupui Pliateriui [Rankraštis]. - [apie 1803]. - 1 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923. 79 : [Grafo Kasparo Pliaterio raštas, kuriuo Anelei Jelenskytei Vaizenhofienei įkeičia Antazavės dvarui priklausančius Marimanto palivarką, Dervinių ir Daržininkų kaimus [Rankraštis] / Kasparas Pliateris. - 1811.IV.19-22. - 4 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192380 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) pašto kontoros, teismo, policijos viršininko kanceliarijos, Bronislovo Riomerio ir kt. pakvitavimai bei vekseliai Antazavės dvaro savininkams Liudvikai Pliaterytei Ledochovskai, Pranciškui ir Bronislovui Ledochovskiams už pinigų įmokėjimą ir t.t. [Rankraštis]. - 1822.I.10-1889.IV.30 ir s.a. - 19 lap., 17 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192381 : [Ukmergės pavieto vėliavininko Jono Vaizenhofo sutartis su Kasparo Pliaterio našlės Bogumilos Vereščinskos Pliaterienės įgaliotiniu Gathardu Giežinskiu dėl įkeistų Antazavės dvarui priklausiusių Marimanto palivarko, Dervininkų ir Daržininkų kaimų [Rankraštis] / Jonas Vaizenhofas. - 1830.XII.19. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192382 : [Antazavės dvaro savininkų Ledochovskių? pasižymėjimai apie išmokėtą darbo užmokestį dvaro samdiniams, apie ūkio ir kitus dvaro reikalus [Rankraštis]. - 1854-1870 ir s.a. - 6 lap., 6 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192383 : [Antazavės dvaro savininkų Ledochovskių, Degučių paštininko ir kt. pakvitavimai apie priimtus arba išduotus iš Antazavės dvaro ūkio produktus : javus, šieną, bulves ir kt. [Rankraštis]. - 1855.IX.12-1867.IV.26. - 14 lap., 14 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192384 : [Bronislavo Ledochovskio pasižadėjimas Antazavės valsčiaus valdybai ir Antazavės valsčiaus viršaičių pakvitavimai [Rankraštis] / Bronislavas Ledochovskis ir kt. - 1877.XI.2-1889.III.9
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192385 : Najemnik [Antazavės? dvaro samdinių ir jų atliktų darbų registracijos sąsiuvinis [Rankraštis]. - 1895.IX.4-1897.V.31. - 18 lap., 1 sąs.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192386 : Užrašymas kožnos dienos darbų bernų, padienių ir auklių Antazavės dvari pradedant nuo 1 vasario 1921 m. [Antazavės dvaro ūkvedžio A. Kesylio užrašai [Rankraštis] / A. Kesylis. - 1921.II.1-X.31. - 111 lap., 1 sąs.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192387 : [Antazavės dvaro ūkvedžio A. Kesylio užrašai [Rankraštis] / A. Kesylis. - 1922.VII.1-1923.III.9. - 67 lap.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192388 : Książka recypisowa z Antuzowa od 1852 roku [Antazavės dvaro korespondencijos registravimo sąsiuvinis [Rankraštis]. - 1852.VII.30-1856.I.10. - 30 lap., 1 sąs.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192389 : Książka pocztowa i recypisowa z Antuzowa ad 11 stycznia 1856 r. [Antazavės dvaro šeimininkų grafų Ledochovskių korespondencijos registravimo sąsiuvinis [Rankraštis]. - 1856.I.12-1861.XII.15. - 34 lap., 1 sąs.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192390 : Książka recypisowa Antuzowska…[Antazavės dvaro šeimininkų grafų Ledochovskių asmeninės korespondencijos registracijos knygelė [Rankraštis]. - 1862.I.12-1872.IV.22. - 16 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192391 : [Dervinių kaimo gyventojų kolektyvinis laiškas-prašymas Antazavės dvaro savininkui Pranciškui Ledochovskiui? [Rankraštis]. - 1867.XII.21. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192392 : [Laiškas grafui [Pranciškui?] Ledochovskiui į Antazavės dvarą [Rankraštis] / Homskis? - 1868.VIII.22. - 2 lap., 1 lšk.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192393 : [Antazavės dvaro valdytojo [Juozapo] Mieleckio laiškas grafui [Pranciškui?] Ledochovskiui į Rakitnos dvarą Liublino gubernijoje [Rankraštis] / [Juozapas] Mieleckis. - 1849.XI.20-XII.1. - 2 lap., 1 lšk.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192394 : [Šionau (Schönau) komiteto bažnyčiai pastatyti kreipimasis į Antazavės dvaro savininką Pranciškų Ledochovskį, prašant aukos statybai ir pakvitavimas [Rankraštis]. - 1860.VII.18. - 3 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192395 : [Kvietimai grafui Pranciškui Ledochovskiui į Liublino, Vilniaus, Kauno ir Gardino gubernijų bajorų pobūvius [Rankraštis] / Pranciškus Ledochovskis. - 1850.IX.14-1856.V.27. - 8 lap., 4 dok., 1 vok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192396 : [Imperatoriškosios žemės ūkio draugijos Maskvoje prezidento Josifo Šatilovo laiškas-kreipimasis [Rankraštis] / Josifas Šatilovas. - 1876.V. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192397 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities bajorų vadovo Nikolajaus Durnovo laiškai (13) Antazavės dvarininkui Zdzislavui Ledochovskiui ir Zdzislavo Ledochovskio laiškai (2) Nikolajui Durnovui [Rankraštis] / Nikolajus Durnovo, Zdzislavas Ledochovskis. - 1876.VII.30-1879.I.24. - 32 lap., 16 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192398 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities sužeistųjų ir sergančiųjų kareivių globos draugijos pirmininko Nikolajaus Durnovo raštas dvarininkui Zdzislavui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1877.XI.7. - 2 lap., 1 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-192399 : [Novoaleksandrovsko (Zarasų) apskrities kelių priežiūros komisijos raštai Antazavės dvaro savininkui Ledochovskiui [Rankraštis]. - 1878.VIII.9-IX.25. - 4 lap., 2 dok.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923100 : [Nežinomo asmens laiškas Zdzislavui Ledochovskiui? [Rankraštis] / pas. Zigmunt. - 1879.V.30. - 2 lap., 1 lšk.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923101 : [G. Michevičiaus? laiškas Antazavės dvaro valdytojui [Juozapui] Mieleckiui [Rankraštis] / G. Michevičius? - [apie 1850]. - 2 lap., 1 lšk.
 
      Pliaterių giminės archyvas. 2 : Pliaterių giminės valdos. - 1640-1923. 2.1 : Pliateriai, jų giminės Ledochovskiai Antazavėje. - 1748-1923102 : [Vilniaus draugijos lenkų scenos menui remti valdybos laiškas baronienei [Bogumilai Elžbietai] fon der Ropp. - 1909.II.16. - 2 lap., 1 vok.