Vaizdas

Antraštė Vencavai
Kalba Lietuvių
 
   
Nuoroda į pirminę sistemą Nacionalinė biblioteka
Skaitmeninto objekto tipas rankraščiai
 
   
Saugotojas Nacionalinė biblioteka
Susiję
Kiti rengėjai LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės
   
LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai
 
     
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1631 : [Jono ir jo sūnaus Tobijaus Švykovskių (Szwykowsky) fundacija Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai: dovanoja žemes, ant kurių pastatyta bažnyčia ir klebonija, pamokslininkui užrašo 4 valakus dirbamos žemės iš Kroviškių (Krowiszek) palivarko ir 6 valakus su žmonėmis ir jų prievolėmis iš Mužvilų (Możwilach) kaimo]. - 1633.IV.20. - 2 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1632 : [Jono ir jo sūnaus Tobijaus Švykovskių (Szwykowsky) fundacija Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai: dovanoja žemes, ant kurių pastatyta bažnyčia ir klebonija, pamokslininkui užrašo 4 valakus dirbamos žemės iš Kroviškių (Krowiszek) palivarko ir 6 valakus su žmonėmis ir jų prievolėmis iš Mužvilų (Możwilach) kaimo]. - 1633.IV.20. - 4 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1633 : [Vilniaus vaivadijos vaznio Kristupo Bžezinskio (Brzezinski) intromisija, kuria Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai perduoda Jono Ir Tobijaus Švykovskių (Szwykowski) funduotas Vencavų dvaro žemes]. - 1633.VII.26. - 2 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1634 : [Vilniaus evangelikų reformatų sinodo(?) raštas dėl Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios teisinės padėties]. - [1696]. - 1 lap.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1635 : [Tobijaus Švykovskio (Szwykowski) ir Vilniaus evangelikų reformatų bendruomenės atstovo Juozapo Petkevičiaus (Pietkiewicz) sutartis, kuria Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai Švykovskių funduotus 4 valakus žemės Kroviškių (Krowiski) palivarko lauke ir 6 valakus Mužvilų kaime pakeičia į Redeikiškių (Redeykiszkich), Ambučių (Ambuciach) ir Gaikėnų (Gaykianach) kaimų žemę]. - 1634.V.20. - 4 lap., 2 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1636 : [Vilniaus vaivadijos teismo vaznio Luko Turlos intromisinis raštas, patvirtinantis Tobijaus Švykovskio (Szwykowski) ir Juozapoo Petkevičiaus (Pietkiewicz) sutartį dėl pasikeitimo žemėmis, Švykovskių užrašytomis Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai ]. - 1639.VIII.30. - 2 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1637 : [Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios pamokslininko kun. Andriaus Putiatos Rajevskio (Puciata Raiewski) raštas Ukmergės pav. pilies teismui, kuriame nurodomas Vencavų klebonijai priklausančių dūmų skaičius]. - 1650.III.19. - 1 lap.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1638 : [Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios globėjų bylos su Minsko vaivada Kristupu Zenovičiumi (Zienowicz) dėl bažnyčios ir klebonijos užpuolimo 1696 m. dokumentai]. - 1696.IV.20-1713.I.20. - 9 lap., 4 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1639 : [Karaliaus Augusto II vardu šaukimas į LDK Vyr. Tribunolo teismą Minsko vaivadai Kristupui Zenovičiui (Zienowicz) byloje su LDK evangelikų reformatų atstovu Steponu Taraškevičiumi (Taraszkiewicz) dėl Vencavų evangelikų reformatų bažnyčiai 1696 m. padarytų nuostolių atlyginimo]. - 1712.IX.19. - 2 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1640 : [Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios ir klebonijos 1664 m. inventorius, sudarytas kun. Tomo Kžiževskio (Krzyzewski)]. - 1664.X.15. - 4 lap., 1 dok.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1641 : [Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos 1693 m. inventorius, su Žvilbučių (Żwiłbucie), Gaikėnų (Gaykany) kaimų valstiečių prievolių aprašymu]. - 1693.VII.14. - 1 lap.
 
      LIETUVOS EVANGELIKŲ REFORMATŲ SINODAS. XI : Lietuvos ir Baltarusijos evangelikų reformatų vietovės. 83 : Vencavai1642 : [Vencavų evangelikų reformatų bažnyčios klebonijos inventorius (teksto nėra)]. - [XVII a.]. - 8 lap., 1 dok.