Katechizm Ledesmy w przekładzie wschodnio-litewskim z wydania wileńskiego z r. 1605.