[Rusnės (Russ) pastoriaus ? Davido Peteaukso (Peteaux) raštai Karališkosios vyriausybės vidaus skyriui (Königliche Regierung Abtheilung des Innern), Prūsijos provincijos karališkąjai konsistorijai (Königliche Konsistorium der Prowinz Preuß) apie padėtį Šilutės apskrities bažnyčiose].