Wyjątki z nowoczesnych poetów polskich, tłumaczone na język litewski.