Laikraštėlių kolekcija. Jaunimo organizacijų leidiniai. Atošvaistė. Nr. 6.