Skaitmeninis vaizdas „Pranas Dovydaitis (1886–1942) su vaikais Jonu ir Ona Dovydaičiais prieš išvykimą iš Vilniaus i Kauną 1915 metais“.