Spauda leista! „40 metų atgal maskolių valdžia uždraudė mums spauzdinti lietuviškas knygas lotyniškomis litaromis ...“.