Didžiasis Žemaiczių ir Lietuvos elementorius, arba, Pradžios mokslo vadovėlys.