[Vilniaus diecezijos Laterano kanauninkų vienuolynų vizitacijų knyga].