Į Lietuvos visuomenę. „Lietuvių kultūra kįla. Ypač tai žymu ūkyje...“.