Apskelbimas. „Kad tikrai sužinojus gubernijos apskrityje esančiojo tabako ir išdirbinių iš tabako [...] daugumą...“.