Per šviesą į laimę! Šv. Kazimiero draugija geroms kníngoms leisti. „Žmogus nemokytas gyvena lygu aklas...“.