Trys lietuvių tautos pagrindai: iš kan. Juozo Stakausko M. I. C. atsiminimų. T. 2. Panevėžio padangėje kovos 1909-1920 metais.