Karė. „Toli nuo mūsų rytuose jau kelintas mėnuo, kaip pradėjo Maskolija su Japonija karę ...“.