Vargonininkas, pedagogas, choro dirigentas, kompozitorius Vladas Paulauskas.