Katalikiško, tautiško, demokratiško laikraščio „Žemaičių prietelius“ laiškas. Skaitykite ir apsisvarstykite! „Aš, „Žemaičių prietelius“, girtis nenoriu. Tiek tik galiu pasakyti, kad kas mane skaito ...“.