Šv. Onos ir Šv. Pranciškaus ir Bernardo bažnyčia nuo Šv. Jono varpinės.