Aukštutinės pilies vakarinio bokšto interjero fragmentas.