Šv. Onos ir Šv. Pranciškaus ir Bernardo bažnyčių fragmentas.