Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Karžygių koplyčios fragmentas.