Skaisčiausiosios Dievo Motinos cerkvės sienos fragmentas.